Practician în leadership etic și etică managerială

Description


Programul Practician în leadership etic și etică managerială își propune să te familiarizeze cu aspectele privind intersecția dintre etică, leadership și management la nivelul practic al vieții personale și organizaționale. Această întîlnire se realizează într-un cîmp al autenticității resimțită pe plan personal și profesional, dar și în relația cu celelalte persoane, în modurile manifestării noastre ca prezențe publice sau la nivelul construcției instituționale în care sîntem implicați.

În primul rînd, acest training ar trebui să fie un bun prilej de a te gîndi la valorile tale, la ceea ce ai de oferit, la modul în care ești gata să îți aduci contribuția la dezvoltarea celor de lîngă tine și la construirea unei vieți mai bune. Modul în care îți afirmi sau reconstruiești propria viață prin asumarea eticii, ar trebui să te ajute să te situezi pe calea căutării autenticității. De aceea, o dimensiune importantă în demersul nostru este cea a relevării importanței eticii în dezvoltarea leadershipului informal. Asumarea unui comportament etic duce la o reconstrucție a vieții personale sub semnul autenticității, a unei vieți bune și a prosperității adusă în viața celorlalți. Sîntem aici adepți ai perspectivei potrivit căreia cea mai bună confirmare a acțiunii liderului informal este dată de cantitatea de bine, de armonie și de bunăstare pe care o aduce în viața celorlalți. Recunoașterea ca lider informal se bazează pe o asemenea filosofie a alterității.

Operăm în cadrul acestui training filosofic cu distincția între lider, manager și managerul care are calități de lider. Această nuanțare în descrierea funcției manageriale apare prin faptul că numai managerul care își dezvoltă în mod intenționat calitățile etice și asumă conștient responsabilitatea socială și profesională ca un mod de viață poate fi considerat un manager și un lider în același timp.

O parte importantă a demersului nostru este cea legată de leadershipul etic, fie el informal sau instituțional. Ne interesează modalitățile în care acesta este asumat și dezvoltat în diverse sectoare ale acțiunii umane, printre care cele ale spiritualității, ale administrației publice, ale diferitelor tipuri de organizații, dintre care cele economice ocupă un loc central.

O ideea esențială a demersului nostru este importanța care trebuie acordată construcției leadershipului pe valori. Pornind de la conceptul filosofic al reconstrucției tuturor valorilor, am militat în spiritul unei etici minimale, specifică omului postmodern, pentru asumarea valorilor ca un mod de viață și pentru o continuă fructificare a valorilor etice ca forță modelatoare a aspirațiilor către atingerea autenticității.

Am invitat și cîțiva experți care să se exprime cu privire la leadershipul etic și etica managerială, din perpectiva expertizei lor, la interferența cu pledoaria pentru etică, valori și autenticitate pe care o desfășurăm în cadrul trainingului nostru filosofic.

Insistăm pe toate palierele desfășurării trainingului nostru filosofic asupra rolului fundamental și transformațional pe care îl joacă filosofia, reflecția filosofică și practicile filosofice în înțelegerea și implementarea eticii, în acțiunea etică și în căutarea atingerii autenticității pe toate dimensiunile acțiunii liderilor și managerilor. Ca o linie roșie, ce străbate toate materialele aici expuse, se regăsește ideea necesității asumării unei filosofii de viață care să dea sens, coerență și eficiență întregii vieți personale, profesionale, organizaționale și spirituale a liderilor etici și a managerilor etici și eficienți.

Acest programs se dorește unul interactiv. În acest sens, vor fi folosite atît facilitățile oferite de platforma Udemy, cît și Grupul de practici filosofice, consultanță filosofică și consiliere, din care pot să facă parte toți cei care parcurg împreună cu mine acest training filosofic.

Totodată, este important de precizat că, pe lîngă certificatul oferit de Udemy la finalizarea programului, cei care finalizează acest training filosofic beneficiază și de certificare din partea Centrului de Practici Filosofice, Consultanță Filosofică și Consiliere.

Popular Online Courses